The Team 2011

This is the NAPOLI team in January, 2011

Front line: Irina Petrova, Nadezhda Evdokimova, Dmitry Chikalov, Oksana Cheban, Konstantin Petukhov.

Round the piano: Yuri Binevsky, Tamara Stebletsova, Eugene Kryzhanovskaya, Yana Semenova, Elena Lisechko, Margarita Petrova, Tatyana Gaponenko, Alexei Alexeyev, Galina Vasileva, Andrey Tsvetkov.

Giraffes line: Pavel Kozyrev, Michael Kozin, Andrew Starkov, Vladimir Bobryshev, Maxim Kalashnikov, Anastasia Bobrysheva, Alexander Butrimovich, Maxim Kozlov, Pavel Seleznev Oleg Dynyak.

That day in the frame were left another 3 people from our team: Olga Shestakova, Maria Kozlova and Eleanora Veselova.


Photo of the team—2009 , Photo of the team—2008 , Photo of the team—2007

+7 (8162)60-30-95

Velikiy Novgorod, Studencheskaya St. 21/43
12:00 до 24:00,

© 2006–2019 Napoli Group