NAPOLI Team 2009

This is the NAPOLI team in August, 2009

Upper line: Valery Vereshchagin, Tatyana V. Gaponenko, Galina I. Vasileva, Anton Vasiliev, Alexey Alexeev, Michael Kozin, Nadezhda Evdokimova, Maria Kozlova, Pavel Kozyrev, Dmitry Chikalov, Jana Pakhomenko.

Middle line: Olga Kotova, Olga Shestakova, Alexander Butrimovich, Maria Grebennikova, Artem Tolchkov, Vladimir Bobryshev, Vittorio De Villa, Irina Ivanova, Evgenia Kryzhanovskaya, Denis Titomir, Andrey Starkov, Alexey Kornienko.

Lower line: Svetlana Burina, Zoya Goriychuk, Elena Lisechko, Valentina Michailova, Anastasia Bobrysheva, Larisa Vasilieva.

That day in the frame were left another 14 people from our team: Olga Demidova, Lyudmila A. Bolshakova, Yuri D. Trituzov, Julia Golovacheva, Oksana Cheban, Nina Gafarova, Alexander Kondrashin, Eleanora B. Veselova, Jana Semenova, Sergey I. Matryonin, Alexey Litvinenko, Yuri B. Binevsky, Olga Matrenina, Tamara Stebletsova


Photo of the team—2008 , Photo of the team—2007

+7 (8162)60-30-95

Velikiy Novgorod, Studencheskaya St. 21/43
12:00 до 24:00,

© 2006–2019 Napoli Group