The Team, March 11, 2008

This is the NAPOLI team on March 11, 2008 at 11.57 Moscow time.

Upper line: Gennady Borzov, Alexander Kandrashin, Artem Osiev, Vera Bayborodina, Dmitry Zhupilin, Sultan Krikushenko, Svetlana Efremova, Elena Lozhkova, Andrei Starkov, Lyudmila Bolshakova.

Middle line: Andrei Dmitry Tchernyshov, Alexander Gorbachov, Victor Shelyapin, Alexei Novatorov, Anastasia Bobrysheva, Nikita Doynikov, Ivan Gusev, Daniel Efremov, Denis Titomir.

Lower line: Margarita Petrova, Alina Efremova, Maria Ivanova, Catherine Timofeyeva, Julia Kuzmina, Victoria Gusarova, Irina Ivanova, Olga Nikitina, Eugenia Kryzhanovskaya.

That day in the frame were left another 10 people from our team: Vladimir Bobryshev, Roman Tatarinsky, Julia Vasilieva, Galina Vasilieva, Lyudmila Fedorova, Olga Kirillova, Svetlana Zlydneva, Yuri Tretuzov, Yuri Binevsky, Olga Aldanova.


Photo of the team-2007

+7 (8162)60-30-95

Velikiy Novgorod, Studencheskaya St. 21/43
12:00 до 24:00,

© 2006–2019 Napoli Group