NAPOLI team 2007

 This is the NAPOLI team on January 26, 2007 at 11.35 Moscow time.

Upper line: Dmitry Chernyshev, Vera Lebedeva, Galina Vasilyeva, Anna Artemyeva, Victoria Gusarova, Elena Lozhkova, Julia Kuzmina, Ekaterina Timofeeva, Andrei Starkov.

Middle line: Andrei Morozov, Sultan Krikushenko, Pavel Mikhailov, Zinoviy Petriv, Vittorio De Villa, Vladimir Bobryshev, Edouard Mikushev, Roman Tatarinski, Ivan Kudryavtsev.

Lower line: Konstantin Petukhov, Olga Nikitina, Jana Semenova, Margarita Petrova, Dmitry Strelkov, Margarita Novatorova, Anastasia Panteleyeva, Olga Bahvalova.

That day in the frame were left another 14 people from our team: Anastasia Bobrysheva, Vera Baiborodina, Olga Aldanova, Yuri Binewski, Dmitry Denisov, Maria Ivanova, Elena Rendateleva, Alexander Vihrov, Marina Semakova, Yulia Vasileva, Oksana Baurova, Dmitry Vtorygin, Gennadiy Borzov, Victor Potehin.

+7 (8162)60-30-95

Velikiy Novgorod, Studencheskaya St. 21/43
12:00 до 24:00,

© 2006–2019 Napoli Group